02/04/2023
Διοικητικά - Δικαστικά | Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2023 - 22:03

Επιτροπή Ελέγχου, Διακυβέρνησης και Συμμόρφωσης ΕΠΟ: «Οι αποφάσεις μάλλον ενοχλούν τους ελεγχόμενους»

Απάντηση προς την Εκτελεστική Επιτροπή της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας και όχι μόνο με αφορμή τις αιχμές - διαρροές προς ΜΜΕ

Θέση στα όσα ακούγονται εντός και εκτός στο πάρκο Γουδή το τελευταίο διάστημα εναντίον της πήρε η Επιτροπή Ελέγχου, Διακυβέρνησης και Συμμόρφωσης της ΕΠΟ.

Έτσι η Επιτροπή απάντησε με δελτίο Τύπου, που εξέδωσε τη Δευτέρα (30/1/2023) επισημαίνοντας πως όλα γίνονται γιατί «οι αποφάσεις μάλλον ενοχλούν τους ελεγχόμενους…».

Συγκεκριμένα η Επιτροπή αναφέρει: «Σε απάντηση των όσων φημολογούνται εντός και εκτός Ε.Π.Ο. και γράφονται στον Τύπο περί δήθεν παρατυπιών στην λήψη αποφάσεων της νεοσύστατης Επιτροπής Ελέγχου, Διακυβέρνησης και Συμμόρφωσης, η Πρόεδρος και τα Μέλη της Επιτροπής απαντούν στην Εκτελεστική Επιτροπή αλλά και σε κάθε ενδιαφερόμενο, ότι η Επιτροπή συγκαλείται και εκδίδει αποφάσεις νομότυπα και δη σύμφωνα με το τα όσα προβλέπει το Καταστατικό της Ομοσπονδίας αλλά και ο Αστικός Κώδικας. Αιχμές και αμφιβολίες που αιωρούνται κρίνεται παντελώς ανυπόστατες και σίγουρα θεωρούνται απόρροια της δυσαρέσκειας που αισθάνονται οι ελεγχόμενοι από την Επιτροπή».

Μάλιστα, στη δημοσιότητα συνημμένη δόθηκε και η απάντηση της Επιτροπής Ελέγχου, Διακυβέρνησης και Συμμόρφωσης προς την Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ. Αναλυτικά:

«ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ Ε.Π.Ο.

         Δημοσιεύματα στον Τύπο και οργιάζουσες φήμες διαφόρων κύκλων εντός και εκτός Ε.Π.Ο. προσπαθούν να εισάγουν αμφιβολίες ως προς την νομιμότητα έκδοσης των αποφάσεων της Επιτροπής Ελέγχου, Διακυβέρνησης και Συμμόρφωσης, δίχως να λαμβάνουν υπόψη τους το νομικό πλαίσιο, το οποίο εφαρμόζεται απαρέγκλιτα από όλα τα μέλη της Επιτροπής.

Προς ενημέρωσή Σας, δέον είναι να Σας επισημάνουμε τα ακόλουθα:

Κάθε συλλογικό όργανο διαθέτει έναν Πρόεδρο. Ο ρόλος του Προέδρου μεταξύ άλλων περιλαμβάνει την εκπροσώπηση του οργάνου εκτός αν ορίζεται άλλως στο Καταστατικό του. Στην προκείμενη περίπτωση, Πρόεδρος της Επιτροπής είναι η κ. Διονυσία Μπιτζούνη, η οποία εξελέγη νομότυπα και κατ’ απαίτηση των UEFA/FIFA και με σκοπό τον έλεγχο Υμών. Δεν υφίσταται δε ζήτημα διαφορετικής εκπροσώπησης της Επιτροπής εφόσον, όπως στην συγκεκριμένη περίπτωση, δεν ορίζεται άλλως. 

Ακολούθως κάθε απόφαση που λαμβάνει το όργανο υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπό του. Η υπογραφή του Προέδρου ή του αναπληρωτή του αρκεί για τη νόμιμη υπόσταση κάθε πράξης του συλλογικού οργάνου (ΣτΕ 2970, 3648/2010, 2719/2007, 250, 2974, 3496/2006, 2253/2002). Τα ονόματα των μελών του συλλογικού οργάνου δεν απαιτείται, κατά νόμο, να αναφέρονται στο σώμα της απόφασης του συλλογικού οργάνου (ΣτΕ 2698/2014, 2634/2005 ). Ως εκ τούτων οι αποφάσεις που αφορούν την Επιτροπή Ελέγχου, Διακυβέρνησης και Συμμόρφωσης και γενικότερα όλα τα σχετικά έγγραφα φέρουν την υπογραφή της Προέδρου, κ. Μπιτζούνη, ως εκπροσώπου του οργάνου. 

Περαιτέρω, όταν καλείται η Επιτροπή να γνωμοδοτήσει, κατά τα ορισθέντα πραγματοποιείται συνεδρίαση των μελών αυτής, από την οποία προκύπτει η συλλογική απόφαση, η οποία αποτυπώνεται εγγράφως και αρμοδίως. Δεν νοείται η λήψη απόφασης, δίχως την προηγηθείσα αντίστοιχη συνεδρίαση του οργάνου ενώ δεν υφίσταται λόγος δημοσιοποίησης των σχετικών πρακτικών, καθότι η εκφρασθείσα άποψη κάθε μέλους και η συλλογιστική που προηγήθηκε αυτής ουδόλως ενδιαφέρει τρίτους. Οι τρίτοι – ενδιαφερόμενοι έχουν στη διάθεσή τους την νομίμως σχηματισθείσα απόφαση του συλλογικού οργάνου, του οποίου δε ο ρόλος είναι να ελέγχει και όχι να ελέγχεται, όπως επί ματαίω επιχειρείται.

Απορίας άξιον είναι ότι ουδέποτε στο παρελθόν έχει εκφραστεί και δη δια της περιρρέουσας ατμόσφαιρας και διοχετευθεί στον Τύπο αντίστοιχη αμφισβήτηση της εκπροσώπησης οιουδήποτε οργάνου της Ομοσπονδίας, το οποίο δρα συλλογικά (βλ. π.χ. αποφάσεις Ε.Ε. κ.λπ.). Αξιοσημείωτο δε είναι πως από τον πρώτο κιόλας χρόνο θέσπισης της Επιτροπής και λειτουργίας αυτής, ξεσηκώθηκε θύελλα αντιδράσεων, με αποτέλεσμα να εξάγεται το συμπέρασμα πως μάλλον η Επιτροπή ορθά λειτουργεί και οι αποφάσεις της μάλλον ενοχλούν τους ελεγχόμενους.

Αθήνα, 26/01/2023

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Διονυσία Μπιτζούνη

Νίκος Μπούρμπος

Δημήτρης Βασιλικός

Χρήστος Λάλας

Κωνσταντίνος Στεργίου».

Μοιραστείτε το: