24/06/2021
Διοικητικά - Δικαστικά | Κυριακή 14 Ιουλίου 2013 - 10:34

Τιμωρίες για το θεαθήναι σε ΕΠΣ Ηρακλείου και Κιλκίς

ΠΟΙΝΕΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΚΑΙ ΔΥΟ ΜΗΝΩΝ ΣΤΟΥΣ «ΑΝΤΑΡΤΕΣ»

Μετά την απόσυρση των προσφυγών των ΕΠΣ Ηρακλείου και Κιλκίς, η συνεδρίαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της ΕΠΟ το πρωί της Κυριακής (14/7) ήταν επί της ουσίας άνευ αντικειμένου. Ωστόσο, η Ομοσπονδία αποφάσισε την επιβολή ποινών, οι οποίες όμως μπορούν κάλλιστα να χαρακτηριστούν θεωρητικές.

Συγκεκριμένα, επιβλήθηκε τιμωρία τεσσάρων και δύο μηνών στις ΕΠΣ Ηρακλείου και Κιλκίς αντίστοιχα, όμως δίνεται η δυνατότητα στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΠΟ να αποφασίσει τελικά αν θα εφαρμοστούν ή όχι. Γίνεται, λοιπόν, κατανοητό πως, αν στο εξής υπάρξει από την πλευρά των δύο ΕΠΣ καλή διαγωγή, τότε δεν πρόκειται να εφαρμοστούν οι εν λόγω ποινές, που στην ουσία έχουν ανασταλτικό χαρακτήρα. Όσον αφορά την ψηφοφορία, από τις 54 ΕΠΣ που ήταν παρούσες στη συνεδρίαση, οι 48 τάχθηκαν υπέρ της πρότασης για την προαναφερθείσα τιμωρία, με τις υπόλοιπες 6 να την καταψηφίζουν.

Αναλυτικά, η σχετική ανακοίνωση αναφέρει: «H Γενική Συνέλευση των Ενώσεων-μελών της ΕΠΟ με παρόντα τα 54 από τα 56 μέλη της και αφού έλαβε υπόψη της:
α. Τις τοποθετήσεις των εκπροσώπων των Ενώσεων-μελών της ΕΠΟ επί του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, τις αναφορές των για την παραβίαση σωρείας άρθρων του καταστατικού της ΕΠΟ και των ίδιων των ελεγχομένων ΕΠΣ Κιλκίς και Ηρακλείου.
β. Το από 12.7.2013 έγγραφο της ΕΠΣ Ηρακλείου και την επίσης από 12.7.2013δήλωση παραίτησης από το δικόγραφο της αιτήσεως και βούλησης μη έκδοσης οριστικής απόφασης της ΕΠΣ Κιλκίς, που απευθύνεται στο Ειρηνοδικείο Αθηνών (αρ. κατ. 6321/1019/12.7.2013).
γ. Τις τοποθετήσεις των εκπροσώπων της ΕΠΣ Κιλκίς και Ηρακλείου.
δ. Τις καταστατικές διατάξεις της ΕΠΟ και συγκεκριμένα το άρθρο 1 παρ. 5, 6, 7 το άρθρο 2 παρ. 3 Αα, β, δ, στ, ιβ, ιγ, Β, Γα, β, το άρθρο 12 παρ. δ, ζ, ια, ιγ, τα άρθρα 13, 19, 20, 23, 24, 25, 26 και 29 και το άρθρο 40 παρ. Ζ εδ.1α, όπως αυτές αναφέρονται στο ισχύον καταστατικό της ΕΠΟ.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Δηλαδή με ψήφους (48) ΥΠΕΡ και (6) ΚΑΤΑ και επιβάλλει τις ακόλουθες ποινές:
α. Ποινή παύσης δύο (2) μηνών, από την ιδιότητα του μέλους της ΕΠΟ στην ΕΠΣ Κιλκίς,
β. Ποινή παύσης τεσσάρων (4) μηνών, από την ιδιότητα του μέλους στην ΕΠΣ Ηρακλείου, λόγω σοβαρής παραβίασης των προαναφερομένων καταστατικών διατάξεων της ΕΠΟ και συγκεκριμένα του άρθρου 1 παρ. 5, 6, 7 του άρθρου 2 παρ. 3 Αα, β, δ, στ, ιβ, ιγ, Β, Γα, β του άρθρου 12 παρ. δ, ζ, ια, ιγ, των άρθρων 13, 19, 20,23,24,25,26 και 29 και του άρθρου 40 παρ. Ζ εδ. 1α, όπως αυτές αναφέρονται στο ισχύον καταστατικό της Ε.Π.Ο.

Ωσαύτως, η Γ.Σ. εξουσιοδοτεί το Δ.Σ. για τις ως άνω αναφερόμενες ποινές να λάβει οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της έκτισης των, κάθε πρόσφορο μέτρο ώστε να καταστούν αυτές λιγότερο επαχθείς, στον εν γένει χώρο του ποδοσφαίρου εντός της γεωγραφικής δικαιοδοσίας των ΕΠΣ Κιλκίς και Ηρακλείου. Επιπλέον το Δ.Σ. κρίνοντας την εν γένει στάση των ΕΠΣ Κιλκίς και Ηρακλείου κατά τη διάρκεια έκτισης των ποινών τους, δικαιούται σε κάθε περίπτωση να αναστείλει, μειώσει ή και να απαλείψει τις επιβληθείσες ποινές».

* Επίσης, αξίζει να επισημανθεί πως η ΕΠΟ προέβη σε μια απαράδεκτη ενέργεια, καθώς δεν επετράπη η είσοδος στην αίθουσα της συνεδρίασης στους δημοσιογράφους.

Μοιραστείτε το: