28/10/2020
ΞΑΝΘΗ | Κυριακή 2 Αυγούστου 2020 - 18:34

Γ.Σ. στην Ξάνθη για να μπει σε εκκαθάριση η ΠΑΕ...

Θα διεξαχθεί στις 21 Αυγούστου

Mέχρι τις 14 Αυγούστου έχει δηλώσει ο Χρήστος Πανόπουλος (ΦΩΤΟ) ότι θα περιμένει αγοραστή για την Ξάνθη, ειδάλλως θα προχωρήσει στη διάλυση της ΠΑΕ και ήδη έχει προκηρυχθεί Γενική Συνέλευση των μετόχων για τις 21 του μήνα.

Στην ενημέρωση που δέχθηκε το Γενικό Εμπορικό Μητρώο γίνεται λόγος για Γ.Σ. με θέμα την «ενδεχόμενη θέση της εταιρείας σε εκκαθάριση», συνεπώς μένει να φανεί αν μέχρι τότε προκύψουν διοικητικές εξελίξεις για τους Θρακιώτες.

Αναλυτικά, η δημοσίευση στο ΓΕΜΗ: «Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας, καλούνται οι μέτοχοι σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία θα λάβει χώρα την 21η Αυγούστου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ, και, σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, την ίδια ώρα στις 27 Αυγούστου 2020, στα γραφεία της Εταιρείας, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του ακόλουθου θέματος:

Ενδεχόμενη θέση της Εταιρείας σε εκκαθάριση

Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση θα έχουν όσοι εκ των κ.κ. Μετόχων καταθέσουν, σύμφωνα με το καταστατικό, τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε η συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

Οι κ.κ. Μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει με έγγραφη εξουσιοδότησή τους.

Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των Μετόχων πρέπει να καταθέτονται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης».

Μοιραστείτε το: