21/07/2018
Έγινε το… έλα να δεις στο Διαιτητικό Δικαστήριο για τις εκλογές στη Β’ Εθνική Άγρια κόντρα Λυχναρά - Γρηγορίου, αλλά και αναπαράσταση του σκισίματος του ψηφοδελτίου περιελάμβανε η ακροαματική διαδικασία! * Διαβασμένος ο πρόεδρος του Δικαιοδοτικού οργάνου * Όλο το ρεπορτάζ στο a-sports.gr