03/06/2020
Ελλάδα | Παρασκευή 8 Νοεμβρίου 2019 - 19:31

Το Ειρηνοδικείο Αμαρουσίου δικαίωσε 13 υπαλλήλους για δώρα και επιδόματα

Τι αναφέρει στην απόφασή του * Κρίνει αντισυνταγματικές τις περικοπές

Δικαίωση για 13 υπαλλήλους που είχαν σύμβαση ιδιωτικού δικαίου με νομικό πρόσωπο, στο οποίο ισχύει το ενιαίο μισθολόγιο, προέκυψε από απόφαση του Ειρηνοδικείου Αμαρουσίου.

Οι εν λόγω υπάλληλοι είχαν προσφύγει για την περικοπή των δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και του επιδόματος θερινής άδειας, για να τις κρίνει αντισυνταγματικές το εν λόγω δικαστήριο.

Η απόφαση πάντως του Ειρηνοδικείου, το οποίο είναι δικαστήριο πρώτου βαθμού, θα επανακριθεί και σε δεύτερο βαθμό, επομένως είναι πρόωρο να εκτιμηθεί η εμβέλειά της και τι συνέπειες θα παράγει.

Ως γνωστόν, το Συμβούλιο της Επικρατείας έχει κρίνει συνταγματικές τις περικοπές των δώρων και των επιδομάτων θερινής άδειας, αλλά σε ό,τι αφορά τους δημοσίους υπαλλήλους, ενώ οι 13 υπάλληλοι είναι ιδιωτικοί υπάλληλοι για τους οποίους τα δώρα δεν έχουν κοπεί, αλλά εργάζονται σε νομικό πρόσωπο (Αθλητική Ομοσπονδία), που εν μέρει εισπράττει και κρατικές επιδοτήσεις.

Στην απόφασή της η Ειρηνοδίκης Αγγελική Σακελλαρίου αναφέρει ότι η κατάργηση των δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα και του επιδόματος αδείας δεν θεσπίσθηκε νομίμως και η περικοπή τους είναι αντίθετη με πολλές συνταγματικές διατάξεις, ενώ προσκρούει και στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και στον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη.

«Η μισθολογική κατάσταση των επίμαχων υπαλλήλων ρυθμίζονταν από τους Ν. 4024/2011και Ν. 4093/2012, συμμορφούμενη δε προς τον τελευταίο, η εναγομένη Ομοσπονδία προέβη στην εξ ολοκλήρου κατάργηση των επιδομάτων εορτών Πάσχα, Χριστουγέννων και αδείας, η οποία και συνεχίσθηκε μετά τη θέση σε ισχύ από 1.1.2016 του ν. 4354/2015 (άρθρο 34), ελλείψει αντιθέτου προβλέψεως.

Οι επίμαχες διατάξεις τυγχάνουν ανεφάρμοστες ως αντικείμενες στο Σύνταγμα και στις έχουσες υπερνομοθετική ισχύ διατάξεις των διεθνών συνθηκών, εφόσον στερούν από τους ενάγοντες το δικαιούμενο ικανοποιητικό και αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης», προσθέτει η δικαστής.

Μοιραστείτε το: