13/07/2020
ΑΕΚ | Τετάρτη 16 Οκτωβρίου 2019 - 12:52

Ξεπεράστηκε άλλο ένα εμπόδιο για να ξεκινήσει η υπογειοποίηση στη Νέα Φιλαδέλφεια

Μπαίνει στην τελική του ευθεία το σημαντικό θέμα για το νέο γήπεδο της ΑΕΚ

Άλλο ένα σημαντικό βήμα για να πραγματοποιηθεί ένα έργο που είναι ζωτικής σημασίας για το νέο γήπεδο της ΑΕΚ.

Η οικονομική επιτροπή της Περιφέρειας συνεδρίασε και ενέκρινε τα επανορθωτικά μέτρα που έλαβε η ΙΝΤΡΑΚΑΤ, η οποία έχει αναλάβει το έργο της υπογειοποίησης.

Πλέον, απομένει τυπικά να εγκριθεί στην επόμενη συνεδρίαση το έργο από το ελεγκτικό συμβούλιο, ώστε και να ξεκινήσουν οι απαραίτητες εργασίες.

Συγκεκριμένα, στην απόφαση αναφέρεται: «Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της η Οικονομική Επιτροπή κατά πλειοψηφία αποφασίζει

A) Την έγκριση των επανορθωτικών μέτρων που έλαβε ο οικονομικός φορέας «ΙΝΤΡΑΚΟΜ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» με δ.τ INTRAKAT και των αποδεικτικών στοιχείων που προσκόμισε
προκειμένου να αποδείξει την αξιοπιστία του, ως επαρκή.

B) Την έγκριση του 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού, σύμφωνα με το οποίο
προσωρινός ανάδοχος του έργου «ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ
ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ
- ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ», είναι ο οικονομικός φορέας «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» με δ.τ INTRAKAT με
ποσοστό μέσης έκπτωσης προσφοράς (Εμ) 45,10% και Σύνολο Δαπάνης του Έργου κατά
την προσφορά 8.142.737,22 € (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

Γ) Την εξουσιοδότηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και της Επιτροπής Διαγωνισμού για τη
 συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού».

 

 

Μοιραστείτε το: