20/05/2019
Διοικητικά - Δικαστικά | Πέμπτη 6 Δεκεμβρίου 2018 - 19:04

Κίνδυνος αφαίρεσης βαθμών στον Πλατανιά

Για οφειλές σε Πετρόπουλο και Καρυπίδη 

Τον κίνδυνο αφαίρεσης βαθμών αντιμετωπίζει ο Πλατανιάς, μετά την σχετική ανακοίνωση της ΕΠΟ την Πέμπτη (6/12).

Συγκεκριμένα, το Διαιτητικό Δικαστήριο ενεργοποίησε ποινή -6 βαθμών συνολικά, για οφειλές των Κρητικών στον Αντώνη Πετρόπουλο και Χρήστο Καρυπίδη.

Όσον αφορά τον πρώτο, οι «ερυθρόλευκοι» είναι υποχρεωμένοι να τον ξεχρεώσουν εντός τριών εργάσιμων ημερών, προκειμένου να μην χάσουν τρεις βαθμούς.

Στην περίπτωση του έμπειρου αμυντικού είναι διαφορετικά τα πράγματα, καθώς ο Πλατανιάς καλείται να του πληρώσει το ποσό των 30.795 ευρώ και αυτό θα πρέπει να γίνει σε τέσσερις δόσεις των 7.698,75 ευρώ, αρχής γενομένης εντός 10 ημερών. Εφόσον δεν γίνει, βέβαια, αυτό θα υπάρξει αφαίρεση τριών βαθμών.

Η σχετική ανακοίνωση: 

«Ορίζει όπως, η επιδικασθείσα στον επαγγελματία ποδοσφαιριστή Χρήστο Καρυπίδη του Αρχιμήδη δυνάμει της υπ’ αριθμ. 524/2018 αποφάσεως της Π.Ε.Ε.Ο.Δ./Ε.Π.Ο. χρηματική απαίτηση ποσού τριάντα χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα πέντε (30.495) Ευρώ πλέον των νομίμων τόκων από τότε που κάθε επιμέρους κονδύλιο κατέστη απαιτητό κατά τους ορισμούς της προαναφερομένης αποφάσεως, καταβληθεί – εξοφληθεί από την υπόχρεη καθ’ ής ΠΑΕ ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΧΑΝΙΩΝ σε τέσσερις (4) ισόποσες μηνιαίες δόσεις ποσού 7.698,75 Ευρώ εκάστη, πλέον των νομίμων τόκων, της πρώτης δόσης δε καταβλητέας εντός δέκα (10) ημερών από την έκδοση και γνωστοποίηση σε αυτήν της παρούσας αποφάσεως, κάθε μίας δε εκ των επομένων τριών μέχρι την αντίστοιχη ημέρα εκάστου επόμενου μήνα. Επιβάλλει, για την περίπτωση μη τήρησης της παραπάνω ρύθμισης την ποινή της αφαίρεσης τριών (3) βαθμών από το πρωτάθλημα που μετέχει η καθ’ ής, ως έμμεσου εξαναγκασμού για την εξόφληση της οφειλής της, για το σύνολο του ποσού των 30.795,00 Ευρώ, και των νομίμων τόκων, σύμφωνα με το διατακτικό της υπ’ αριθμ. 542/2018 αποφάσεως της Π.Ε.Ε.Ο.Δ.

Ενεργοποιεί σε βάρος της καθής η αίτηση Π.Α.Ε. με την επωνυμία «Π.Α.Ε. Α.Ο. ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ» την επιβληθείσα με την υπ’ αριθμ. 106/2018 απόφαση του παρόντος Δικαστηρίου, όπως αυτή διορθώθηκε με την υπ’ αριθμ. 122/04.12.2018 όμοια απόφασή του, ποινή της αφαιρέσεως τριών (3) βαθμών, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του αιτούντος ποδοσφαιριστή, Αντωνίου ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ του Λουκά, κατά τα διαλαμβανόμενα στο διατακτικό της 409/2018 τελεσίδικης απόφασης της Α΄ Ε.Ε.Ο.Δ./Ε.Π.Ο., εντός προθεσμίας τριών (3) εργασίμων ημερών από της επομένης ημέρας της κοινοποιήσεως της παρούσας αποφάσεως.

Αναβάλλει την έκδοση της οριστικής του αποφάσεως, ώστε, όταν η υπόθεση καταστεί ώριμη με την ενδεχόμενη παραβίαση εκ μέρους της καθής των όρων της υπ’ αριθμ. 107/2018 αποφάσεως του Δ.Δ.Π./Ε.Π.Ο., όπως αυτή διορθώθηκε με την υπ’ αριθμ. 123/04.12.2018 νεότερη από-φασή του, να επανέλθει προς περαιτέρω συζήτηση επί της ουσίας με κλή-ση του αιτούντος επαγγελματία ποδοσφαιριστή, Ελίν ΔΗΜΟΥΤΣΟΥ του Αναστάση, χωρίς την προκαταβολή νέου παραβόλου και εξόδων λειτουργίας».

Μοιραστείτε το: