21/04/2024

Ψηφοφορίες

Ποια θα σηκώσει το… χρυσάφι στη Βραζιλία;

Συνολικά 886 ψήφοι
Ελλάδα: 237
Ολλανδία: 163
Γερμανία: 118
Αργεντινή: 95
Βραζιλία: 77
Άλλη ομάδα-έκπληξη: 53
Γαλλία: 46
Αγγλία: 41
Ιταλία: 41
Ισπανία: 10
Πορτογαλία: 5