22/02/2020
Ελλάδα | Παρασκευή 23 Αυγούστου 2019 - 21:15

Αλλαγές στα τέλη κυκλοφορίας

Από την 1η Σεπτεμβρίου μπαίνει σε ισχύ νέο πρότυπο υπολογισμού των ρύπων

Σημαντικές τροποποιήσεις στα τέλη κυκλοφορίας έρχονται από τον Σεπτέμβριο όπως έγινε γνωστό την Παρασκευή (23/8).

Πιο συγκεκριμένα από την πρώτη του επόμενου μήνα θα τεθεί σε ισχύ πανευρωπαϊκά νέο πρότυπο υπολογισμού των ρύπων των ΙΧ βάσει των οποίων υπολογίζονται τα τέλη κυκλοφορίας.

Αυτό ονομάζεται «WLTP», είναι πιο αυστηρό από τα προηγούμενα και οδηγεί σε καταγραφή αυξημένων ρύπων διοξειδίου του άνθρακα σε κάθε όχημα. Όμως δεν θα υπάρχουν νέες επιβαρύνσεις σε εκείνους που θα προχωρήσουν στην αγορά καινούριου Ι.Χ. τους τελευταίους μήνες του 2019.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα τέλη κυκλοφορίας υπολογίζονται με βάση τους εκπεμπόμενους ρύπους για τα οχήματα τα οποία έχουν ταξινομηθεί για πρώτη φορά από την 1η Νοεμβρίου 2010 και μετά.

Αναλυτικά:

0-90 γρ. CO2 – Μηδέν ευρώ

91-100 γρ. CO2 – 0,90 ευρώ / γραμμάριο

101-120 γρ. CO2 – 0,98 ευρώ / γραμμάριο

121-140 γρ. CO2 – 1,20 ευρώ / γραμμάριο

141-160 γρ. CO2 – 1,85 ευρώ / γραμμάριο

161-180 γρ. CO2 – 2,45 ευρώ / γραμμάριο

181-200 γρ. CO2 – 2,78 ευρώ / γραμμάριο

201-250 γρ. CO2 – 3,05 ευρώ / γραμμάριο

Άνω από 251 γρ. CO2 – 3,72 ευρώ / γραμμάριο

Μετά την αλλαγή του προτύπου υπολογισμού των ρύπων, οι εκπεμπόμενοι ρύποι θα αυξηθούν για τα οχήματα που θα ταξινομηθούν για πρώτη φορά μετά την 1η Σεπτεμβρίου 2019, ή μεταγενέστερη ημερομηνία αν αποφασίσει το υπουργείο Οικονομικών.

Αυτό σημαίνει όταν ένα όχημα που εκπέμπει 130 γραμμάρια διοξείδιο του άνθρακα επιβαρύνεται με ετήσια τέλη ύψους 156 ευρώ. Με το νέο πρότυπο θα εμφανίζεται, για παράδειγμα, να εκπέμπει 200 γραμμάρια ρύπων έτσι ο ιδιοκτήτης του εφόσον αυτό ταξινομηθεί από την 1η Σεπτεμβρίου και μετά θα κληθεί να πληρώσει ετήσια τέλη ύψους 556 ευρώ, δηλαδή 400 ευρώ περισσότερα.

Για να μη συμβεί αυτό θα πρέπει να πραγματοποιηθεί προσαρμογή της κλίμακας υπολογισμού των τελών και έτσι δεν θα υπάρξει ουσιαστική επιβάρυνση.

Μοιραστείτε το: