19/10/2018
Ελλάδα | Παρασκευή 12 Ιανουαρίου 2018 - 22:57

Έρχονται οι e-πλειστηριασμοί

Από την Πρωτομαγιά * Για χρέη προς το Δημόσιο

Την Παρασκευή (12/1) κατατέθηκε στο πολυνομοσχέδιο η τροπολογία του υπουργείου Οικονομικών για τη διενέργεια ηλεκτρονικών πλειστηριασμών για χρέη προς το Δημόσιο.

Από την Πρωτομαγιά, λοιπόν, οι πλειστηριασμοί θα γίνονται μόνο ηλεκτρονικά.

Σύμφωνα με τα όσα ορίζονται η τιμή της πρώτης προσφοράς θα είναι η εμπορική αξία των ακινήτων. Στο σφυρί θα βγαίνουν τόσο κινητά και ακίνητα, ενώ αυξάνεται στις 40 ημέρες η προθεσμία για την κοινοποίηση του προγράμματος πλειστηριασμού στον οφειλέτη και τις υπόλοιπες διαδικασίες.

Να θυμίσουμε πως από τις 21 Φεβρουαρίου ηλεκτρονικά θα γίνονται και όλοι οι πλειστηριασμοί για οφειλές προς τράπεζες, ιδιώτες κ.τλ.

Σύμφωνα με την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους:

  • Ορίζεται ότι οι πλειστηριασμοί διενεργούνται αδαπάνως για το Δημόσιο με ηλεκτρονικά μέσα από πιστοποιημένο για το σκοπό αυτό υπάλληλο του πλειστηριασμού.
  • Προβλέπονται μεγαλύτερες προθεσμίες για την κοινοποίηση στον οφειλέτη του προγράμματος πλειστηριασμού, την αποστολή στον συμβολαιογράφο των σχετικών εγγράφων, την αναγγελία του επισπεύδοντος Δημοσίου γα άλλα χρέη στον οφεθλέτη προς αυτό κλπ.
  • Καθορίζεται το ελάχιστο περιεχόμενο της περίληψης του προγράμματος πλειστηριασμού το οποίο δημοσιεύεται αδαπάνως για το Δημόσιο με επιμέλεια δικαστικού επιμελητή στην ιστοσελίδα δημοσιευμάτων πλειστηριασμών.
  • Τροποποιείται το άρθρο 61 σχετικά με την κατάταξη του Δημοσίου σε περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης κινητού ή ακίνητου κατά οφειλέτη του, σύμφωνα με τα οριζόμενα άρθρα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας ή του πτωχευτικού κώδικα.
Μοιραστείτε το: